fbpx
Biuro Obsługi Klienta
Opłata wg taryfy operatora

Wybierz swój język


OPERACJE NA BILECIE
Zmiana / Datowanie / Zwrot

Wyjazd z Polski - gdzie można wjechać BEZ KWARANTANNY

Międzynarodowa komunikacja autokarowa wraca powoli do regularności. Nie jest to jeszcze pełna normalność, ponieważ nadal funkcjonują pewne obostrzenia dotyczące przejazdu w obu kierunkach. Większość przewoźników uruchomiła już jednak swoje linie. W związku z tym najczęściej jesteśmy teraz pytani o to czy w danym państwie istnieje obowiązek poddania się kwarantannie.

Publikujemy zatem aktualne informacje, dotyczące państw, do których najczęściej sprzedawane są bilety Eurobusu. Podkreślamy jednocześnie, że planując wyjazd, należy śledzić bieżące doniesienia, nt. zagrożenia epidemiologicznego i zasad wjazdu, dotyczące kraju, do którego się udajemy.

UKRAINA

Zgodnie z listą publikowaną przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Polska jest aktualnie krajem z tzw. CZERWONEJ strefy, w której sytuacja epidemiczna jest zła. W związku z tym podróżni wjeżdżający na Ukrainę z Polski, zobowiązani sa do odbycia 14dniowej kwarantanny. Najwazniejsze grupy zwolnione z kwarantanny to:

 • obywatele Polski oraz obywatele innych państw (w tym obywatele Ukrainy), którzy przebywali w Polsce przed wjazdem na Ukrainę minimum 14 dni,
 • osoby, które przejeżdżają przez Ukrainę tranzytem (pobyt na terenie Ukrainy maksymalnie 48h),
 • osoby poniżej 12 r.ż.,
 • osoby, które przekraczają granicę w celu odbycia nauki w uczelniach wyższych Ukrainy,
 • instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy,
 • pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych obcych państw, przedstawiciele oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin,
 • kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia,
 • działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę,
 • osoby wykonujące przewóz hematopoetycznych komórek macierzystych w celu transplantacji.
 • z kwarantanny zwalnia również negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, nie starszy niż 48h (wykonany metodą łańcuchowej reakcji polimerazy).

Zwracamy uwagę, że wjeżdżając na Ukrainęnależy posiadać ubezpieczenie obejmującego koszty leczenia COVID-19. Powinno to być w ubezpieczeniu wyraźnie wskazane. Honorowane są ubezpieczenia wystawione przez firmy ubezpieczeniowe zarejestrowane na Ukrainie, posiadające tam swoje przedstawicielstwa lub firmy, które mają podpisaną umowę assistance z ukraińskim partnerem. Ubezpieczenie musi obejmować cały czas pobytu na Ukrainie. Obywatele Ukrainy oraz cudzoziemcy na stałe zamieszkujący na terytorium Ukrainy, są zwolnieni z tego obowiązku.

BIAŁORUŚ

Od 22.10.2020 r. Polacy wjeżdżający na Białoruś, są zobowiązani do odbycia 10dniowej kwarantanny, liczonej od daty przyjazdu.

Lista państw, po przyjeździe z których kwarantanna jest wymagana, publikowana jest przez białoruskie Ministerstwo Zdrowia. Nie są wskazane żadne ostre kryteria powodujące wpisanie danego państewa na tą listę, jednak bierze się pod uwagę: zagrożenie epidemiologiczne występujące się w innych krajach, poziom i dynamikę zachorowalności, a także środkami zaradcze podjęte w tych krajach. Od 21.10.2020 r. lista obejmuje łącznie 131 państw.

LITWA

Na Litwę mogą wjechać Litwini oraz cudzoziemcy z krajów UE/EOG (w tym z Polski). Osoby wjeżdżająze na Litwę z Polski, zobowiązane są jednak do poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Każda osoba wjeżdżająca na Litwę musi się się zarejestrować na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego. Należy tam wypełnić ankietę w języku angielskim: www.keleiviams.nvsc.lt/en/form,  w której wskazuje się adres, pod którym będzie odbywana samoizolacja.

Niektóre grupy osób zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Dla Polaków i osób wjeżdżających na Litwę z Polski, najwazniejsze wyjątki to:

 • obywatele Polski i osoby legalnie przebywające w tym kraju, powracający lub wjeżdżający w celach zawodowych, związanych ze studiami lub pracujący w rolnictwie przekraczający granicę państwową w celu wykonania prac polowych oraz w celach związanych z ochroną zdrowia, oraz obywatele Litwy powracający lub wjeżdżający z Polski, którzy udali się tam w celach zawodowych, naukowych lub pracujący w rolnictwie przekraczający granicę państwową w celu wykonania prac polowych oraz w celach związanych z ochroną zdrowia; (W trakcie kontroli należy okazać potwierdzające to dokumenty, np. umowę o pracę z litewską firmą, umowę o studiowaniu, umowę o dzierżawę/nieodpłatnego przekazania w użytkowanie gruntów rolnych, umowę na skup produktów rolnych),
 • osoby powracające tranzytem przez Polskę, bez zbędnego zatrzymywania się, z krajów nie dotkniętych pandemią Covid-19, czyli krajów w których liczba zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nie przekracza 25. (Podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne.),
 • osoby, które przejadą przez Litwę tranzytem, bez zbędnego zatrzymywania się (podczas przejazdu dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie np. na tankowanie paliwa, potrzeby fizjologiczne).

 ŁOTWA

Na Łotwie obowiązek kwarantanny powiązany jest z odsetkiem nowych zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców. Obywatele krajów, w których przekracza on 16, są zobowiązani do przejścia 10-dniowej kwarantanny. Polska jest aktualnie zaliczana do tej grupy krajów, a nasi obywatele muszą poddać się obowiązkowej kwarantanie. Jeżeli ktoś jest pracownikiem placówki edukacyjnej, ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jego samoizolacja trwa 14 dni, ale może być skrócona do 10 dni pod warunkiem wykonania testu na COVID-19 w 8 dniu pobytu na Łotwie i uzyskania negatywnego wyniku.
Dopuszczalny jest jednak tranzyt przez Łotwę (dotyczy granicy z Łotwą i Estonią) nawet dla osób, które były w ciągu ostatnich 14 dni w jednym z państw objętych obowiązkiem kwarantanny. Muszą one opuścić terytorium Łotwy w ciągu 6-8 godzin bez zatrzymywania.

CHORWACJA

Dla obywateli Polski zniesiono wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji. Nie trzeba okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających konieczność czy zasadność wjazdu do Chorwacji. Przekraczając granicę należy jednak obowiązkowo podać służbom granicznym swoje dane kontaktowe (miejsce pobytu na terenie Chorwacji, numer telefonu, e-mail). Będą one wykorzystywane wyłącznie w celach epidemiologicznych. Można dokonać rejestracji on-line (www.entercroatia.mup.hr), jeszcze przed wjazdem, dzięki czemu unikniemy konieczności postoju na przejściu granicznym, w celu przekazania w/w danych.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB LUB IG