fbpx
Biuro Obsługi Klienta
Opłata wg taryfy operatora

Wybierz swój język


OPERACJE NA BILECIE
Zmiana / Datowanie / Zwrot

Kto może wjechać na Ukrainę

W związku trwającą pandemią COVID-19, rząd ukraiński podją decyzję o zamknięciu granic dla obcokrajowców. Czasowy zakaz wjazdu obowiązuje od 29.08 do 28.09.2020 r.

Ograniczenia nie dotyczą cudzoziemców którzy:

 • są krewnymi pierwszej linii obywateli Ukrainy,
 • posiadają ważne zezwolenie na pracę w Ukrainie,
 • są specjalistami technicznymi, którzy przyjeżdżają w Ukrainę na zaproszenie ukraińskich przedsiębiorstw,
 • przejeżdżają przez terytorium Ukrainy tranzytem oraz posiadają dokumenty potwierdzające wyjazd z terytorium Ukrainy w ciągu dwóch dni,
 • przybywają do kraju w celu edukacyjnym,
 • służą w Siłach Zbrojnych,
 • posiadają zaświadczenie o stałym lub czasowym pobycie w Ukrainie,
 • są szefami i członkami oficjalnych delegacji państw obcych, pracownikami organizacji międzynarodowych, a także osobami im towarzyszącymi i wjeżdżającymi w Ukrainę na zaproszenie Prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej, Gabinetu Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • są kierowcami i / lub członkami załogi pojazdów towarowych, autobusów wykonujących regularne przewozy, członkami załóg samolotów, statków morskich i rzecznych, członkami załóg pociągów,
 • są artystami, które przyjeżdżają na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą każdemu z nich,
 • przyjeżdżają na oficjalne zawody sportowe odbywające się na terytorium Ukrainy oraz osoby im towarzyszące,
 • wykonują transport hematopoetycznych komórek macierzystych do przeszczepu,
 • przyjeżdżają na leczenie do placówek służby zdrowia Ukrainy.

Oprócz tego na terytorium Ukrainy mogą wjechac cudzoziemcy, którzy:

 • są uznani za uchodźców lub osób potrzebujących dodatkowej ochrony,
 • są dyplomatami, pracownikami urzędów konsularnych, oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych w Ukrainie oraz członkami ich rodzin lub osobami, które przyjeżdżają na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy,
 • są instruktorami sił zbrojnych państw NATO i państw członkowskich programu NATO „Partnerstwo dla pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach dla jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy lub przyjeżdżają na zaproszenie Ministerstwa Obrony.

Decyzja o ograniczeniu wjazdu cudzoziemców, została podyktowana znacznym wzrostem ilości zachorowań na Ukrainie. Rząd pragnie w ten sposób ograniczyć ilość zarażeń, ale także wykazać odpowiedzialną postawę wobec innych państw. 

Rząd Ukrainy podjął jednocześnie decyzję o przedłużeniu obowiązku kwarantanny do 31.10.2020 r. Przypominamy, że dotyczy on osób wjeżdżających na Ukrainę z państw tzw. czerwonej strefy lub, które przebywały w jednym z tych państw w ciągu 14 poprzedzających przekroczenie ukraińskiej granicy. Polska znajduje się aktualnie w strefie zielonej.

Przypominamy również, że wjeżdżający na Ukrainęsą zobowiązani do posiadania ubezpieczenia, obejmującego koszty leczenia COVID-19. Powinno to być w ubezpieczeniu wyraźnie wskazane. Honorowane są ubezpieczenia wystawione  przez firmy ubezpieczeniowe zarejestrowane na Ukrainie, posiadające tam swoje przedstawicielstwa lub firmy, które mają podpisaną umowę assistance z ukraińskim partnerem. Ubezpieczenie musi obejmować cały czas pobytu na Ukrainie. Obywatele Ukrainy oraz cudzoziemcy na stałe zamieszkujący na terytorium Ukrainy, są zwolnieni z tego obowiązku.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB LUB IG