fbpx
Biuro Obsługi Klienta
Opłata wg taryfy operatora

Wybierz swój język


OPERACJE NA BILECIE
Zmiana / Datowanie / Zwrot

Ukraina - aktualne zasady wjazdu

Otrzymujemy liczne pytania o zasady przekraczania granicy między Polską a Ukrainą. Publikujemy zatem aktualne zasady regulujące ten ruch. Podkreślamy jednocześnie, że przed rozpoczęciem podróży, należy zawsze sprawdzić przepisy obowiązujące na dzień wyjazdu. Najwłaściwsze są tu oficjalne strony rządowe - polskie oraz ukraińskie. 

UKRAINA — wjazd dla cudzoziemców i obywateli Ukrainy

Wjazd na Ukrainę - CUDZOZIEMCY

Wjazd na Ukrainę został przez władze ukraińskie ograniczony. Cudzozielmcy (w tym Polacy), którzy zamierzają przekroczyć granicę powinni:

 1. Posiadać dokument potwierdzający odbycie pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (preparatem zatwierdzonym przez WHO) oraz odpowiednie ubezpieczenie.

lub

 1. Posiadać dokument potwierdzający przyjęcie przynajmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (preparat zatwierdzony przez WHO) wystawiony przez jedno z państw członkowskich UE oraz odpowiednie ubezpieczenie.

lub

 1. Posiadać dokument potwierdzający przebycie COVID-19 wystawiony przez jedno z państw członkowskich UE (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) lub przez państwo, które podpisało z Ukrainą umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów COVID-19 oraz odpowiednie ubezpieczenie.

lub

 1. Posiadać negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem ukraińskiej granicy oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

UWAGA

Negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny na terytorium Ukrainy. 10cio dniową kwarantannę należy odbyć z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Вдома”. Brak możliwości zainstalowania lub odmowa zainstalowania w/w aplikacji, skutkuje odmową wjazdu na terytorium Ukrainy. Kwarantanna może zostać skrócona w przypadku uzyskania negatywnego testu PCR lub antygenowego, któy zostanie wykonany już po przekroczeniu granicy. W sprawie szczegółów należy zwrócić się do ukraińskich służb sanitarnych.

Jeżeli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec nie spełni conajmniej jednego z powyższych warunków, jego wjazd do Ukrainy będzie niemożliwy.

Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19

Ważnym dukumentem, który należy posiadać wjeżdżając na Ukrainę jest Polisa ubezpieczeniowa. Musi ona pokrywać koszty leczenia COVID19 oraz ewentualną obserwację w placówce medycznej (kwarantannę). Musi również obejmować cały okres pobytu na Ukrainie. Akceptowane są ubezpieczenia wydane przez firmy ubezpieczeniowe, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zarejestrowane na Ukrainie,
 • posiadają swoje przedstawicielstwa na Ukrainie,
 • mają podpisaną umowę o assistance z ukraińskim partnerem.

Wyjątki

Z wymogu posiadania negatywnego wyniku testu oraz ubezpieczenia, zwolnione są pewne grupy cudzoziemców i bezpaństwowców. Są to między innymni:

 • osoby na stałe mieszkające na Ukrainie,
 • osoby posiadające status uchodźcy,
 • osoby uznane za potrzebujące ochrony uzupełniającej,
 • akredytowani na Ukrainie dyplomaci (oraz członkowie ich rodzin),
 • pracownicy przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych organizacji (oraz członkowie ich rodzin),
 • osoby pracujące jako kierowcy pojazdów towarowych czy autokarów wykonujących przewozy regularne.

 

Dzieci

Dzieci do 12. roku życia zwolnione są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu lub teście. Muszą one jednak posiadać opisane wyżej ubezpieczenie, obejmujące cały okres pobytu na Ukrainie.

 

Wjazd na Ukrainę - OBYWATELE UKRAINY

Od obywateli Ukrainy nie jest wymagane przedstawienie testu PCR. Nie muszą również posiadać specjalnej polisy pokrywającej koszty leczenia COVID-19. Po wjeździe na Ukrainę są jednak zobowiązani do poddania się samoizolacji (kwarantannie). Również w tym przypadku, do odbycia kwarantanny niezbędne jest zainstalowanie oraz rejestracja w aplikacji mobilnej „Вдома”.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

CZYNNE:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-816 Katowice
tel. +48 32 351 20 00

ZNAJDŹ NAS NA FB LUB IG