Бюро Обслуговування Клієнта
Плата згідно з тарифом оператора
 

Виберіть свою мову

РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Регламент відносно перевезення осіб і речей Перевізниками, які продають свої послуги за посередництвом оферента Eurobus

дійсний від 01.02.2022 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Регламент укладено на підставі ст. 4 Закону від 15 листопада 1984 р. «Транспортне право» (єдиний текст Дзєннік Устав (Законодавчий вісник) 2000.8 єдиний текст від 2020.01.03.) Закону від 13 червня 2003 р. «Про іноземців» (Дзєннік Устав (Законодавчий вісник) від 2020.35 р. єдиний текст 2020.01.10 ), Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 181/2011 від 16 лютого 2011 р. «Про права пасажирів автобусного транспорту та який вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) № 2006/2004, Розпорядження Міністра транспорту і будівництва від 24.02.2006 р. «Про визначення стану відправлень та розгляду скарг» (Дзєннік Устав (Законодавчий вісник) 2006.38.266 від 2006.03.07). Закону від 20 червня 1997 р. «Право про дорожній рух» (Дзєннік Устав (Законодавчий вісник) 2021.450 єдиний текст 2021.03.12 ),.
1.2. В Регламенті використано визначення, які треба розуміти наступним чином:
a. Пасажир - особа, яка користується послугою перевезення на підставі дійсного квитка.
b. Оферент – Eurobus Sp. z o.o., компанія, яка впроваджує продаж квитків на автобусні поїздки, здійснювані Перевізником. Оферент удоступнює квитки в традиційній агентській мережі та через такі канали, як веб-сайти, мобільні додатки чи телеторгівля, використовуючи для цього Систему продажів.
c. Перевізник - фірма, яка виконує перевезення Пасажирів автобусом на підставі дозволів і ліцензій, виданих відповідними органами публічного адміністрування,. Дані та назва Перевізника вказані на квитку в полі «Продавець (Перевізник)».
d. Лінія - міжнародне або внутрішнє автобусне сполучення, що здійснюється Перевізником на підставі дозволу, виданого компетентними адміністративними органами. Кожна лінія в пропозиції Eurobus позначена унікальним номером
e. Квиток - іменний документ, що дає право на проїзд вказаній в ньому особі по вказаному маршруту у визначений термін та за визначену вартість який дійсний разом з документом, що посвідчує особу Пасажира, тобто, документом, що посвідчує особу або паспортом.
f. Договір перевезення - це договір, укладений між Перевізником та Пасажиром у момент придбання квитка Оферента. На його підставі Перевізник зобов’язується перевезти за винагороду (кошти за квиток) Пасажира та його багаж з вибраної місцевості у цільову місцевість, вказану в квитку.
g. Розклад руху - план перевезень автобусів на Лінії з конкретизацією годин від’їзду із зупинок (за місцевим часом), годин приїздів та назв зупинок. Нижній колонтитул розкладу також може містити детальну інформацію про умови перевезення багажу, пересадки, правила зміни та повернення квитків, систему знижок. Розклад руху доступний в пунктах продажу квитків, а також на веб-сайті і додатку Оферента.
h. Ручна поклажа - багаж, яку Пасажир може взяти з собою в пасажирську кабіну, та яка залишається під безпосередньою опікою Пасажира.
i. Основний багаж - багаж, вартість перевезення якого включена у вартість квитка, який Пасажир розміщує в багажному відділенні.
j. Додатковий багаж - додатково оплачуваний багаж, який пасажир розміщує у багажному відділенні.
k. Система продажу - електронна система, що використовується для продажу та резервування квитків
l. Агентська мережа – компанії-посередники продажу Квитків, удоступнених в Системі продажу Оферентом.
1.3. Положення Регламенту застосовуються для автобусних пасажирських перевезень, які здійснюються Перевізниками.
1.4. Здійснення придбання квитка Перевізника, впровадженого у продаж Оферентом, означає укладення Договору перевезення та погодження положень цього Регламенту.

2. ПАСАЖИР
2.1. Пасажир повинен прибути на вказану в розкладі руху зупинку, принаймні за 15 хвилин до планового від'їзду автобуса. Неявка Пасажира до моменту запланованого від’їзду вважається відмовою від проїзду.
2.2. Пасажир повинен зайняти місце в автобусі, вказане обслуговуючим персоналом, принаймні за 5 хвилин до планового від’їзду. Перевізник не буде чекати Пасажирів, які не виконують цього положення. Вищезазначене стосується як початкової зупинки, так і проміжних зупинок на маршруті руху, простоїв під час перерв в русі та простою в місці пересадки на інший автобус.
2.3. Пасажир зобов’язаний дотримуватися всіх вимог подорожі, тобто мати _дійсний квиток та чинні документи, необхідні для здійснення подорожі, включаючи: посвідчення особи або паспорт, а також необхідні візи та інші документи, необхідні при в’їзді в країну призначення та під час подорожі через транзитну країну. Пасажир повинен також мати документ, який дає право на користування знижками. Пасажир несе повну відповідальність за відсутність цих документів. Перевізник залишає за собою право відмовити перевозити особу, яка не має дійсного документу подорожі та необхідної для перетину кордону візи або інших документів, необхідних для перетину кордону, та попереджає, що автобус не буде чекати на Пасажира, який проходить індивідуальний огляд під час митного та паспортного контролю. За усі наслідки, що виникають внаслідок відмови перевезення Пасажира або затримку Пасажира уповноваженими органами, несе відповідальність Пасажир.
2.4. Пасажир зобов’язаний дотримуватися рекомендацій працівників автобусу, а також митних, валютних, санітарних, порядку та адміністративних правил, що діють у країні відправлення та закінчення подорожі та транзитних країнах.
2.5. Пасажир відповідає за шкоди, спричинені Перевізнику (зокрема, за знищення облаштування автобуса) та іншим Пасажирам, за загальними принципами, передбаченими в Цивільному кодексі.
2.6. Пасажир, який навмисно або внаслідок занедбання забруднить автобус, повинен заплатити Перевізнику суму – еквівалент витрат, які мусить понести Перевізник для повного виправлення шкоди. У випадку, коли завдання шкоди, про яку йдеться в першому реченні, спричиниться до виведення автобуса з експлуатації, Пасажир повинен заплатити додатково Перевізнику договірний штраф в розмірі 500 злотих за кожний день виключення автобуса з експлуатації.
2.7. Кожен пасажир у випадку наявності в автобусі ременів безпеки зобов’язаний скористатися ними відповідно правил.
2.8. Відповідно до положень Закону «Правила Дорожнього Руху», в автобусах відсутня вимога перевезення дітей в дитячих автокріслах.
2.9. Неповнолітні особи, незалежно від віку, можуть подорожувати лише в супроводі дорослих. Відхилення від вищезазначеного правила можна знайти в розкладах окремих ліній, а умови перевезення неповнолітнього без супроводу визначаються Перевізником.
2.10. У випадку, якщо перевезення неповнолітньої особи на певній лінії дозволено, батьки або інші законні представники дитини усвідомлюють, що ні Перевізник, ні його співробітники протягом усієї подорожі не несуть відповідальності за дитину та всі обставини, пов'язані з її подорожжю.
2.11. Пасажир застрахований від наслідків нещасливих випадків (NNW) за страховим полісом Перевізника. Страхування поширюється тільки на ситуації, які можуть мати місце під час перебування Пасажира в автобусі. На інші життєві події, які стануть причиною шкоди Пасажира, але які виникли поза автобусом, страхування не поширюється.
2.12. Як правило, Перевізник намагається надати транспортні послуги всім особам, незалежно від того, чи наявна у них інвалідність та обмежена мобільність, відповідно до рекомендацій нижче:
a. Особам з інвалідністю та особам з обмеженою мобільністю бронювання та квитки пропонуються без додаткових оплат.
b. Зоб забезпечити можливість перевезення, пасажир обов’язково повинен повідомити Перевізника про свої потреби перед бронюванням, не пізніше, ніж за 36 годин перед початком подорожі, зв’язавшись з Бюро обслуговування клієнта тел. +48 32 351 20 30.
c. Перевезення собаки поводиря особи з інвалідністю або незрячої, який повинен перевозитися разом з цією особою, здійснюється безкоштовно, якщо наявна довідка у вигляді дійсного посвідчення особи з інвалідністю, а собака відповідає вимогам пункту 3.5.1 цих правил.
d. Якщо, незважаючи на обов’язок, про який йдеться в п. 2.12.2 Пасажир не повідомив Перевізника про свої потреби, Перевізник відповідно до положень Директиви (ЄС) 181/2011 докладе всіх зусиль для того, щоб допомога була надана таким чином, щоб особа з інвалідністю або особа з обмеженою мобільністю могла сісти в транспортний засіб, що від'їжджає, пересісти у відповідний транспортний засіб або покинути транспортний засіб, що прибуває, на який вона придбала квиток.
e. Зважаючи на конструкцію автобусів проїзд у даний час можливий лише у випадку, якщо особи з інвалідністю або обмеженою мобільністю в стані здійснювати подорож самостійно і без допомоги інших.
f. Якщо зважаючи на конструкцію транспортного засобу або інфраструктуру, включаючи автовокзали та зупинки, відсутня фізична можливість гарантувати безпечний спосіб посадки в автобус та виходу з нього або перевезення особи з інвалідністю або обмеженою мобільністю, Перевізник може відмовити у здійсненні бронювання, оформлення квитка або надання його іншим чином, а також у здійсненні перевезення такої особи на транспортному засобі. У такому випадку цю особу буде повідомлено про усі прийнятні, альтернативні способи сполучення, які пропонує Перевізник.
g. Якщо Перевізник відмовляється прийняти бронювання особи, видати або надати їй квиток іншим чином у зв’язку з інвалідністю або обмеженою мобільністю через причини, зазначені у пункті 2.12.е, ця особа може вимагати, щоб її супроводжувала інша, вибрана нею особа, яка є в стані надати їй допомогу. Якщо це можливо виконати, то супроводжуюча особа займає сидяче місце поруч з особою з інвалідністю або обмеженою мобільністю.
h. Супроводжуюча особа може безкоштовно здійснювати подорож, якщо буде доведено необхідність її постійної опіки. Підтвердженням повинен бути відповідний документ, пред’явлений перед початком подорожі, у якому вказана необхідність постійної опіки.
i. Пасажири з інвалідністю або обмеженою мобільністю мають право на безкоштовне перевезення інвалідного візка або ходунців в багажнику автобусу. У зв’язку з технікою безпеки інвалідні візки, які перевозять в багажнику автобуса, повинні складатися та не можуть мати електричного приводу.
2.13. Якщо, незважаючи на все, особі з інвалідністю або особі з обмеженою мобільністю, яка мала бронювання або квиток, було відмовлено у перевезенні у зв’язку з її інвалідністю або обмежену мобільність, цій особі та супроводжуючим її особам буде запропоновано вибір між:
a. правом на повернення оплачених за квиток коштів та, якщо це доцільно, безкоштовною транспортною послугою зі зворотного перевезення до початкової точки подорожі, вказаної в транспортному договорі у якнайкоротший термін; та
b. за винятком випадків, якщо це неможливо виконати, продовженням подорожі або зміною маршруту з використанням альтернативної конструктивної транспортної послуги з перевезення до місця призначення, вказаного в транспортному договорі.

3. ПЕРЕВІЗНИК
3.1. Перевізник залишає за собою право відмовитися від перевезення та затримати квиток особи, яка заволоділа ним з порушенням закону, або яка з власної вини не може довести, що є тією особою, чиї персональні дані внесені в квиток.
3.2. Перевізник діючи на підставі ст. 135 п. 1 i 2 Закону від 13 червня 2003 р «Про іноземців» (Дзєннік устав (Законодавчий вісник 2003, № 128, поз. 1175) має право перед початком подорожі вимагати від Пасажира пред’явити дійсний документ (документ, що посвідчує особу, паспорт, візу або інші вимоги), необхідних для перетину кордону. Якщо він не покаже цих документів подорожі, Перевізник може не впустити Пасажира на борт автобуса.
3.3. Перевізник має право не допустити до займання місця в автобусі або відмовити у подальшому перевезенні Пасажира у випадку, якщо Пасажир:
a. не дотримується положень цих Правил,
b. перебуває у стані алкогольного сп'яніння або одурманюючих засобів (наприклад, наркотиків),
c. перебуває в стані або веде себе таким чином, що може негативно впливати на безпеку або комфорт подорожі пасажирів. Правові наслідки цих ситуацій несе Пасажир,
d. перебуває в стані, який вказує на те, що він хворий, а наслідки цього захворювання можуть загрожувати супутникам,
e. веде себе таким чином, що створює незручності для інших пасажирів, за винятком, якщо це не порушує правила соціального співіснування,
f. перевозить вантажі, які через кількість або тип потребують більш тривалого прикордонного контролю і, таким чином, можуть спричинити затримки при перевірці автобусів на кордоні.
3.4. В автобусах забороняється споживати алкогольні напої та одурманюючі засоби, а також курити тютюн і e-сигарети.
3.5. Забороняється перевезення тварин на борту автобусів. Винятком є випадок, описаний в пункті 2.12.с. Інші винятки з цього правила завжди вказуються в нижньому колонтитулі розкладу руху визначеної Лінії.
3.6. Перевізник докладає усіх зусиль, аби перевезти Пасажира i його багаж у відповідному часі, згідно з розкладом руху, але з причин, які від нього не залежать, не може цього гарантувати.
3.7. Перевізник не несе відповідальності за запізнення та їх подальші наслідки, спричинені адміністративними чинниками (наприклад, прикордонний та митний контроль, контроль поліції, інших уповноважених служб) або іншими чинниками, що не залежать від Перевізника (наприклад, технічні проблеми, атмосферні умови, перешкоди, що виникли в дорожньому русі або на прикордонних переходах).
3.8. Перевізник не несе відповідальності за відкликання курсів з незалежних від нього причин (наприклад, закриття кордонів у зв’язку з потребами обороноздатності, безпеки держави або у випадку стихійного лиха, а також інших адміністративних рішень), та наслідків, що виникають з них. У такому Випадку пасажир має право змінити маршрут або дату виїзду, або отримати від перевізника кошти за квиток.
3.9. Перевізник не несе відповідальності за приїзд автобуса з випередженням у місце призначення, та негативні наслідки, які з цього приводу зазнав Пасажир.
3.10. У випадку, якщо послуга регулярних перевезень буде відкликана з вини Перевізника або від’їзд запізниться на більше, ніж 120 хвилин, Пасажир має право продовжити подорож або змінити маршрут чи дату виїзду, або отримати від Перевізника повернення вартості квитка.
3.11. Перевізник залишає за собою право на реалізацію перевезення замісним автобусом. Крім того, з логістичних приводів або з міркувань безпеки подорожуючих Перевізник може організувати пересадки під час проїзду.
3.12. Маршрут перевезення у зв’язку з логістикою може відрізнятися від вказаного в Розкладі руху.
3.13. У випадку, коли Перевізник з обґрунтованих причин передбачає, що послуга регулярного перевезення буде відмінена або від’їзд з автостанції/вокзалу запізниться на більше, ніж 120 хвилин, він негайно дає Пасажирові можливість вибору між:
a. продовженням подорожі або зміною маршруту до кінцевого пункту без додаткових витрат і на умовах, порівнянних з тими, що передбачені в договорі на перевезення, якомога швидше;
b. відшкодуванням вартості квитка та, у разі необхідності, безкоштовним зворотним автобусним сполученням до пункту відправлення, як зазначено в транспортному договорі, при першій можливості.
3.14. Для того, щоб перевізник міг повідомити Пасажира про відміну або запізнення від’їзду, або про зміну розкладу руху після дати придбання квитка, необхідно щоб Пасажир надав під час бронювання/придбання необхідні контактні дані (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Відсутність цих даних робить неможливим контакт Перевізника з Пасажиром, що звільняє Перевізника від обов’язку, що виникає з п. 3.13.
3.15. У випадку поломки автобусу під час подорожі Перевізник забезпечує можливість продовження подорожі іншим транспортним засобом з місця виникнення поломки або перевезення, з місця виникнення аварії до відповідного місця очікування або терміналу, з якого можна буде продовжити подорож.

4. КВИТОК
4.1. Квитки можуть бути придбані в агентській мережі, на вебсайтах або в мобільному додатку. Пасажир може використовувати квиток в паперовій або електронній формі (пред’явлений на мобільному пристрої).
4.2. Залежно від Лінії для продажу пропонуються наступні види Квитків:
a. квиток в один бік,
b. квиток туди і назад,
c. квиток туди і назад типу «OPEN» (без вказаної дати повернення).
В пропозиції можуть бути Лінії, на яких недоступні усі три види квитків.
4.3. Квиток – це іменний документ, його не можна віддати іншій особі.
4.4. Перевізник виставляє рахунки -фактури з ПДВ відповідно до чинних правил.
4.5. Якщо, купуючи квиток, клієнт вимагає рахунок -фактуру з ПДВ із зазначенням даних покупця та його номер NIP, то за квиток буде виставлено рахунок -фактуру з ПДВ.
4.6. Якщо, купуючи квиток, клієнт не вказує номер NIP покупця, квиток перевізника Sindbad, що відповідає умовам, викладеним у Постанові Міністра фінансів від 03.12.2013, є РАХУНОМ-ФАКТУРОЮ ПДВ, що містить більш вузький обсяг даних, ніж зазначений у ст. 106e Закону про податок на додану вартість, оскільки продавець (Перевізник), вказаний в квитку є польським суб’єктом. Якщо продавець (Перевізник) є закордонним об’єктом, необхідно вимагати від нього виставлення рахунку-фактури (сам квиток у такому випадку не виконує вище зазначених передумов).
4.7. Кожна операція (виправлення) на купленому квитку «в мінус» означає, що умови виправлення узгоджуються під час його складання і не вимагають підпису клієнта у коригуючому рахунку -фактурі
4.8. Рахунки-фактури, їх дублікати та коригуючі рахунки-фактури можуть бути виставлені та надані у електронній або паперовій формі. Прийняття положень цього Регламенту, яке настає в момент купівлі квитка, означає прийняття застосування електронних рахунків-фактур (дублікатів рахунків-фактур або коригуючих рахунків-фактур).
4.9. Квиток туди і назад дійсний до дати повернення, вказаної на квитку. Квиток типу «OPEN» дійсний протягом 6 місяців, рахуючи з дати виїзду, вказаної при купівлі квитка (протягом цього часу слід здійснити повернення). Квиток в один бік дійсний до дати виїзду, задекларованої при купівлі квитка або до дня виїзду, вказаної у випадку зміни дати подорожі. Змінити дату виїзду або повернення можна виключно в період дійсності квитка. Цю зміну можна здійснити не пізніше, ніж за 24 години перед часом виїзду або повернення та перед годиною або датою, вписаною в квиток або датою, вписаною в комп’ютерній системі продажу у випадку резервування, здійсненого в телефонному режимі. Немає можливості продовження строку дійсності квитка. Винятки від вищенаведених правил знаходяться у розкладах руху окремих Ліній.
4.10. Квиток продається без вказання конкретного місця в автобусі. Конкретні місця надає екіпаж автобуса.
4.11. Перевізник залишає за собою право відмовити у резервуванні повернення в квитку OPEN на термін, вибраний Пасажиром у випадку відсутності вільних місць на цю дату.
4.12. У строк до 24 годин до початку подорожі Пасажир має можливість безкоштовно змінити трасу проїзду, дату виїзду, дату повернення, усунення дати на квитку OPEN, повторно датувати квиток OPEN, в рамках актуальної пропозиції Перевізникa. Якщо зміна маршруту чи дати подорожі призведе до зміни ціни, на вищу за початкову ціну квитка, Пасажир зобов’язаний компенсувати різницю, що виникла. Якщо зміна маршруту чи дати подорожі призведе до зміни ціни, нижчої за початкову ціну квитка, Пасажир матиме право на відшкодування різниці, що випливає з початкової ціни квитка та ціни квитка після зміни.
Винятки від вищенаведених правил знаходяться у розкладах руху окремих Ліній.
4.13. Зміна в квитку, про яку йдеться в пункті 4.12, вчинена Пасажиром у строк, коротший ніж 24 години перед початком подорожі, вважається відмовою від квитка згідно з п. 4.14 пп. d.
4.14. У випадку відмови Пасажира від подорожі він має право отримати назад гроші за невикористану послугу перевезення мінус частина цієї суми (за відмову). В залежності від строку відмови Перевізник має право затримати такі суми:
a. понад 14 днів перед виїздом 10% вартості квитка,
b. від 14 до 48 годин перед виїздом 25% вартості квитка,
c. від 48 до 24 годин перед виїздом 50% вартості квитка,
d. менше 24 годин перед виїздом 90 % вартості квитка.
Повернення коштів за невикористаний квиток можна здійснити в офісі, де придбано квиток. Повернення квитка, проданого через інтернет або мобільний додаток, здійснюється на вебсайті або в додатку, де було придбано квиток.
Винятки від вищенаведених правил знаходяться у розкладах руху окремих Ліній.
4.15. Перевізник має право затримати 95% вартості квитка, якщо Пасажира не з'явиться перед від'їздом автобуса, та в ситуаціях, описаних в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 Регламенту.
4.16. Перевізник може ввести у продаж квитки за спеціальним тарифом, які не підлягають поверненню.
4.17. У випадку невикористання зворотної подорожі у квитку в обидві сторони Пасажир має право на повернення коштів у розмірі:
a. До 24 годин перед поверненням - 20% вартості квитка
b. Менше 24 годин - – 10% вартості квитка
Винятки від вищенаведених правил знаходяться у розкладах руху окремих Ліній.
4.18. При поверненні квитка, придбаного в електронній формі переказ коштів буде здійснено способу оплати, вибраного при придбанні.
4.19. Усі операції з електронними квитками (повернення, зміни, закриття квитка) повинні виконуватися через інтернет-сервіс або в мобільному додатку, через який було придбано квиток.
4.20. Перевізник може ввести знижки при закупівлі квитка. Інформація про поточні доступні знижки розміщена кожного разу, окремо для кожної Лінії, біля розкладу руху, доступного у системі продажу,
4.21. Обов'язковою умовою надання знижки є пред'явлення відповідного документу на момент купівлі квитка та під час перевірки квитків в автобусі. Якщо пасажир не має документів, які дають йому право на знижку, під час проїзду, обслуговуючий персонал автобуса повинен і має право взяти доплату до повної ціни квитка.
4.22. У випадку, коли з пропозиції випливає, що Пасажир має право на дві або більше знижок, застосовується найвища можлива знижка. Немає можливості додавати (підсумовувати) знижок.
4.23. У випадку крадіжки, втрати або знищення квитка Пасажир може вернутися до Оферента з проханням про безкоштовне видання дублікату квитка.
4.24. Кошти за квиток не повертаються у випадку, якщо закінчився термін дії квитка.
4.25. Дані, що містяться в квитку, у тому числі адреса електронної пошти та номер телефону Пасажира, зберігаються Оферентом з метою контакту та інформування, пов’язаних з послугою, вказаною в змісті квитка.

 

5. БАГАЖ
5.1. Кожна одиниця багажу, яка перевозиться в багажному відділенні, повинна бути описана іменем і прізвищем, а також номером телефону Пасажира. Обов’язок маркування багажу у спосіб, описаний в попередньому реченні, лежить на Пасажиру. Пасажир повинен забрати багаж в момент закінчення своєї подорожі. Багаж реєструється та розміщується в багажному відділені працівниками автобусу.
5.2. Пасажир має право на безплатне перевезення 2 одиниць багажу, у тому числі 1 одиниці ручної кладі та 1 одиниці основного багажу. Основним багажем може бути валізка, сумка або рюкзак.
5.3. Ручна поклажа повинна мати розміри, які дозволяють вільно вкласти її під сидіння або на полицю безпосередньо над кріслом. Ручна поклажа не повинна заважати іншим пасажирам.
5.4. Ліміт ваги та максимальні розміри багажу містяться в у розкладах руху окремих Ліній. Максимальна вага окремої одиниці багажу, яку передається у багажне відділення не повинна перевищувати 25 кг.
5.5. Багаж, що перевищує допустимі розміри або вагу, клієнт повинен вкладати, переносити і виймати сам.
5.6. Основний багаж, який перевищує вищезазначений ліміт, або вказаний для конкретної Лінії ліміт, може перевозитися за згодою екіпажу автобуса лише тоді, якщо наявне місце у багажному відділенні. За додатковий багаж (до 25 кг) або за перевищення допустимої ваги/розміру основного багажу Перевізник стягує оплату, залежно від Лінії, яка вказана в нижньому колонтитулі розкладу руху. Перевізник залишає за собою право відмови перевезення додаткового багажу через обмежену місткість багажного відділення.
5.7. Перевізник має право відмовитися забрати багаж, якщо він не відповідає вимогам, визначеним в цьому Регламенті.
5.8. Забороняється перевозити речі, перевезення яких заборонено на підставі інших положень. Перевізник відмовить забрати небезпечний багаж або такий, що неприємно пахне. Багаж, якого не можна приписати до конкретної особи (жоден з Пасажирів не признає його своїм) екіпаж автобуса усуне з транспортного засобу.
5.9. Пасажир може задекларувати вартість багажу, яка не повинна перевищувати його фактичної вартості. Перевізник може звірити відповідність задекларованої вартості реальній, а у випадку виникнення застережень вказати про це на зворотному боці квитка.
5.10. Відповідальність Перевізника за багаж, що перевозиться в багажному відділенні, обмежується його задекларованою вартістю, a у випадку відсутності такої декларації – звичайною вартістю речей.
5.11. Перевізник не несе відповідальності за особисті предмети та ручну поклажу, які знаходяться поза багажним відділенням, під безпосередньою опікою Пасажира, хіба що шкода сталася з його вини.
5.12. Перевізник не несе відповідальності за шкоди, що полягають у втраті або пошкодженні готівки, біжутерії, цінних паперів, електронного обладнання та речей, які мають наукову, художню або колекційну вартість, що перевозилися, хіба що ці речі він прийняв на зберігання, або шкода виникла з навмисної вини або грубої халатності Перевізника. У випадку перевезення предметів з вищою вартістю Перевізник рекомендує викупити індивідуальний страховий поліс.
5.13. На предмети, залишені в автобусі – забуті або з інших причин – не поширюється захист і відповідальність Перевізника, і зберігаються Перевізником протягом 30 днів.
5.14. Якщо Пасажир в момент виходу з автобуса виявить відсутність або пошкодження свого багажу, він повинен повідомити про цей факт обслуговуючий персонал та отримати письмове підтвердження цього факту. Це підтвердження Пасажир повинен залучити до можливої письмової претензії, яку він має право внести згідно п.6.
5.15. Враховуючи час подорожі та специфіку перевезення багажів в автобусах, не рекомендується перевезення в основному і додатковому багажі крихких предметів, таких, що легко псуються, комп'ютерів, фотоапаратів, інших електронних приладів, а також грошей, біжутерії, виробів з золота і срібла, векселів, цінних паперів, комерційних документі, паспорту для виїзду за кордон i інших документів, рідких речовин, a також ліків, які вимагають зберігання при низькій температурі.
5.16. Інформація про винятки від принципів перевезення основного та додаткового багажу знаходиться в розкладі руху даної Ліній.

6. ПРЕТЕНЗІЇ
6.1. Усі рекламації, що виникають з реалізації договору перевезення, слід скеровувати у письмовому вигляді на адресу Оферента або електронною поштою на адресу: reklamacje@eurobus.pl, не пізніше, ніж протягом року з моменту виникнення обставин, які є предметом рекламації. Особа, уповноважена внести претензію, це Пасажир або його законний опікун, правонаступник або уповноважений. Претензії, внесені третіми особами, не будуть розглядатися. При внесенні претензії слід: описати обставини, застереження, зазнані шкоди, визначити спосіб відшкодування. Претензію мусить підписати уповноважена особа.
До претензії додати квиток або його ксерокопію, a у випадку претензії відносно багажу – письмове підтвердження його пошкодження або втрати.
Якщо рекламація не відповідає умовам, визначеним вище, Оферент просить пасажира усунути недоліки протягом 14 днів з моменту отримання вимоги. Невиконання цієї вимоги у вказаний строк веде до того, що претензія не буде розглядатися. Якщо претензію буде доповнено протягом 14 днів, датою внесення претензії приймається дата доповнення. Протягом 30 днів з моменту подання рекламації Оферент за погодженням з Перевізником, який здійснює поїздку, розглядає рекламацію. В обґрунтованих випадках цей термін може бути продовжений до трьох місяців із відповідним повідомленням Пасажира про причини продовження терміну розгляду рекламації. Це повідомлення повинно бути здійснене до закінчення 30-денного терміну з дня отримання рекламації Оферентом.
6.2. Умови внесення і детальний порядок розгляду претензії регулюють виконавчі положення до Закону про перевезення.

7. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. З питань, яких не регулює цей Регламент, застосовуються положення пункту 1.1 та Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 1964 р. № 16, поз. 93; з подальшими змінами).
7.2. Відповідним судом для вирішення спорів, що виникають з договору про перевезення є виключно польський суд.
7.3. Положення цього Регламенту вступають в силу з датою їх оголошення.

 

FAQ

FAQ

ПРО ФІРМУ

ПРО ФІРМУ

КУПИТИ КВИТОК

КУПИТИ КВИТОК

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

БЮРО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА
тел. +48 32 351 20 30
e-mail: bok@eurobus.pl

ВІДКРИТО:
понеділок - п'ятниця 8:00 - 18:00
субота 9:00 - 13:00
Eurobus Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15 (вул. Пуковца, 15)
40-816 Katowice (Катовіце)
тел. +48 32 351 20 00

ЗНАЙДИ НАС НА FB АБО IG